Afgelopen week heeft het bestuur van DCE een gesprek gehad met Rob van Koningshoven en Bert van Maaren, initiatiefnemers voor een nieuwe Europese organisatie. Het was een zeer constructief gesprek, waarin wij als DCE hebben toegezegd alle beschikbare middelen aan hen over te dragen en onze medewerking te verlenen aan een zo soepel mogelijke overgang naar een nieuwe organisatie. Geen van de bestuursleden van DCE neemt zitting in het bestuur van de nieuwe organisatie.

Als gevolg van dit alles ziet de agenda van Rob en Bert er op korte termijn als volgt uit:

1. Het oprichten van een Europese vereniging (European Drum Corps Association) en deze inschrijven bij de kamer van koophandel;

2. Het uitwerken van een huishoudelijk reglement en lidmaatschap voorwaarden;

3. Alle deelnemende drum corps uitnodigen lid te worden van de EDCA;

4. De huidige DCE partners behouden voor de EDCA;

5. Het huidige juryteam onderbrengen in de EDCA;

6. De medewerkers van DCE behouden voor de EDCA;

7. Z.s.m. starten met het onderzoeken naar de mogelijkheden om een Europees kampioenschap te houden op 29 september 2018 in Kerkrade.


Ad.1
Er is voor een vereniging gekozen in plaats van een stichting.
Reden hiervoor is de breed gevoelde noodzaak om meer inspraak in het beleid van de organisatie te krijgen en de manier waarop drum corps bejureerd willen worden.
Deelnemende drum corps worden lid van de vereniging EDCA die een in een jaarlijks congres het afgelopen jaar evalueert, de plannen voor de toekomst goedkeurt en een bestuur kiest.
Daarmee ontstaat veel meer betrokkenheid bij de EDCA.

Zodra de stappen 1 en 2 zijn genomen, volgt er meer gedetailleerde informatie.
Mocht je nu al vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met:

Rob van Koningshoven
Telefoon: 06-41403011
rob@dceurope.org

Bert van Maaren
Telefoon: 06 – 51 33 45 85
bert@dceurope.org

Meer informatie: www.dceurope.org