Ook komend jaar zal Blue Devils International niet naar Europa komen. Belangrijkste reden die genoemd worden zijn financiele middelen en ontwikkelingen in het internationale reisgebeuren.

Blue Devils International zouden dit jaar een reis maken richting Europa en zouden daarbij ook Nederland aan doen. Plannen om deel te nemen aan het openingsweekend van WMC en deelname aan Taptoe Den Bosch werden genoemd als mogelijke optredens. Ook het evenement Quando la Banda Passo in Italië zou een plaats zijn waar de Amerikaanse groep aan zou gaan deelnemen.

Helaas heeft Executive director David Gibbs de organisaties in Europa, waarmee samengewerkt werd, geïnformeerd over het feit dat de Europese tour 2017 niet doorgaat. Ook vorig jaar was er sprake dat de samengestelde groep naar Europa zou komen, maar ook dat bleek niet haalbaar. 

(bron korpsmuziek.nl)